Hantverk och Matmarknad

Hemslöjdsgillet slöjdar och presentera höstens program lördagen den 6 augusti kl 10-17 i Hembygdsparken Ängelholm.