Handledsvärmare

Vi träffas utomhus på Jamtli och visar upp och gör färdigt de handledsvärmare som slöjdats under vintern. Har du inte slöjdat några handledsvärmare kan du får inspiration till ditt nästa projekt.