Grundkurs i järnsmide

Vi lär ut grundläggande kunskaper i att smida på traditionellt vis. Alla kurserna är för dig över 15 år.

Tid: Lördag 09:30-17:30 och söndag 9:30-16:30.
Plats: Klensmedjan vid Hammarskogs herrgård.
Kursavgift: 2 500 kr inklusive förbrukningsmaterial samt lunch och fika båda dagarna.
Anmälan: https://hammarskogssmederna.bokamera.se/
Frågor: kurser@hammarskogssmederna.se

Hammarskogssmederna

i samarbete med