Gör en krympburk

Vad är en krympburk?

I färsk virke borrar du en cylinder. Sen gör du en botten i torrt trä och passar in!

Efter några dagar har den färska cylindern krympt och botten sitter fast. Trolleri!

Välkommen att prova!

Vi har material till självkostnadspris.

Kursledare är Erik Lönnemyr