Geometriska oroar i halm och papper

  • Vi gör geometriska oroar/halmkronor, i Halm och papper. Du får lära dig grunden för hur du sätter ihop en kub som vi sedan utvecklar och bygger på.
  • Historik om halmkronor/oroar
  • Materialkännedom

 

Efter avslutad kurs är vår förhoppning att du har fått tillräckligt med inspiration och kunskap för att vilja fortsätta hemma.

 Lärare:

Carina Ekberg & Lina Envall

Materialkostnaden ingår i priset.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan