Digital föreläsning Folkdräkter Ångermanland

Digital aktivitet

15/2 Digital föreläsning
Folkdräkt i Ångermanland

Tid: 18.30. Plats: Digitalt via Zoom.
Föreläsare: Marie Pettersson, Skräddare, Härnösand
Anmälan till hemslojd.angermanland@gmail.com
senast 12/2.

Samarbete Ångermanlands
hemslöjdsföreningar