Flätat näver

Flätat i näver

Kurs/worskshop 12 – 13 oktober – Flätat i näver under ledning av Karin Lundholm.

Avgift 600:- för medemmar i hemslöjdsförening, övriga 750:-. Kostnader för material tillkommer.

Anmälan senast den 3 oktober.