Flätade korgar

Flätad korg

Vi gör korgar av sly på fast botten. Liáne tar med material och visar hur vi kan göra.

Om du inte vill fläta korgar får du gärna ta med ett eget arbete.