Medlemsträff på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi irl på behörigt avstånd mellan 17:30 och fram till 20.00. Vi träffas utomhus på Hallandsgården. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få färdigt eller få hjälp med. Det är många i gruppen som kan många slöjdtekniker, t ex tälja….
Vi har vi slopat det med anmälningar. Det går alltid att ta fram ett bord till. Glöm inte att ta med eget fika.
Varmt välkommen!