Slöjdhäng på torsdagar!

På torsdagar jämna veckor träffas vi från 17:30 och fram till 20.00 på Stadsbibliotekets cafeteria. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få färdigt eller få hjälp med. Det är många i gruppen som kan många slöjdtekniker, t ex tälja….
Varmt välkommen!