Dräktsömnad

Dräktjunta

Sy eller ändra din moradräkt. Träffarna kommer att genomföras som ”syjunta” varannan jämn vecka. Vid behov kallar vi in expert. Kostnad vid experthjälp 200 kr/gång, övriga gånger 20 kr för medlemmar och 50 kr för icke medlemmar.