DRÄKTKURS Problem med folkdräkten?

Har du en dräkt som inte är färdig, kanske har den krympt i garderoben eller är den för stor? Vi hjälps åt att reda ut bekymren. Kursen var uppdelad på tre tillfällen, men endast oktoberträffen gick att genomföra.
Nu kommer ny inbjudan med 2 nya datum, (om inte restriktionerna blir strängare igen). Medtag spillbitar av tyg till dräkten samt sybehör.

Plats: Hemslöjdens lokaler i Pukeberg, Nybro
Datum: 7 maj 2022 och 21 maj 2022
Tid: kl. 10.00 -16.00
Ledare: Kalmar läns dräktråd, dvs. Mary Bjerstedt, Agneta Erlandsson, Iréne Nilsson, Gunnel Nazerian och Thea Östin.
Kostnad: 250kr per tillfälle (200kr för medlemmar i Kalmar läns hemslöjdsförening, Folkdansringen och Kalmar läns hembygdsförbund) samt 130kr för lunch och kaffe.

Anmälan via mail eller telefon till Kalmar läns hemslöjdsförening tel. 0481-167 50, e-post: kansli@kalmarhemslojd.se.

Sista anmälningsdag till första tillfället är 25 april 2022.

Vid frågor kontakta Mary 0481-151 49 eller Gunnel 0481-167 50.

Varmt välkommen! önskar Kalmar läns dräktråd