Dräktkurs 28 jan. och 11 feb.

Problem med folkdräkten?
Har du en dräkt som inte är färdig, kanske har den krympt i garderoben eller är den för stor? Vi hjälps åt att reda ut bekymren.
Välkommen till träffar i vår !
Medtag spillbitar av tyg till dräkten (om du har) samt sybehör.
Plats: Hemslöjdens lokaler i Pukeberg, Nybro
Datum: 28 januari och 11 februari 2023
Tid: kl. 10.00 -16.00
Ledare: Kalmar läns dräktråd, dvs. Mary Bjerstedt, Agneta Erlandsson,
Iréne Nilsson, Gunnel Nazerian och Thea Östin.
Kostnad: 250kr per tillfälle (200kr för medlemmar i Kalmar läns hemslöjdsförening, Folkdansringen och Kalmar läns hembygdsförbund) samt 150kr för lunch och kaffe. (Anmäl
specialkost)
Anmälan via mail eller telefon till Kalmar läns hemslöjdsförening tel.
0481-167 50, e-post: kansli@kalmarhemslojd.se.
Sista anmälningsdag är 15 januari 2023.
Vid frågor kontakta Mary 0481-151 49 eller Gunnel 0481-167 50.
Varmt välkommen! önskar Kalmar läns dräktråd