Delsbosöm på Hemslöjdens dag

Digital aktivitet

I år firar vi hemslöjdens dag med att dela en mönsterkomposition med Delsbosöm av Brita Rudolphi från 1860-talet.

Delsbosöm en del av vårt kulturarv i Övre Hälsingland. Vi har fått medel från Riksantikvarieämbetet för att under 2023-2024 digitalisera våra samlingar. I samlingarna ingår ett antal mönsterkompositioner av Delsbosöm. De är uppritade med rött tusch efter broderier från bygden. Broderiet beskrivs nedan av Stina Rodenstam. Det finns också enstaka broderier med liknande mönsterkomposition men som broderats med korsstygn.
1930 skrev Stina Rodenstam följande om Delsbosömmen:
”Den under namn av Delsbosöm kända sömnadsarten sys vanligen i rött, någon gång i blått och rött och kallas i delsbo långsöm.
Enligt släkttradition och gjorda undersökningar har denna färgglada prydnadssöm börjat övas i Fältskärsgården i Delsbo. Brita Rudolphi och hennes systrar arbetade tillsammans med prosten Stillmarks dotter först vid 1800-talets mitt fram denna sömnad.
Delsbosömmen eller långsömmen är sk ensidig plattsöm. Stygnen läggs ofta snett, varigenom konturerna får mera liv. Den sys ofta tillsammans med lagd söm dvs att längre mönstertrådspartier översys eller nedfästes med stjälkstygn. Sådana stygn ingå också självständigt i mönsterkompositionen som vanligen utgöres av blomsterslingor eller vegetativa ornament, omväxlande med kronor, urnor och stjärnor. Arbetet utföres på fri hand å väven schematiskt tecknat eller utprickat mönster eller komponeras direkt under nålen.”
Vill du veta mer om broderiet så finns bla boken Delsbosöm av Marta Brodén.
Här hittar du kompositionen som du kan ladda ned. Kompositionen på bilden ovan är från 1875. https://www.facebook.com/photo?fbid=634904692074486&set=a.432648855633405