Barnkurs Slöjd för barn från 8 år

Ledare Ida Liedholm och Caroline Smith Molnar

Kostnad 100:- inklusive fika. Välmomna