Årsmöte och föredrag- Hör och gör

Hemslöjdskonsulent Kalle Forss berättar om projektet Hör och Gör som precis har blivit avslutat. Tillsammans med kollegor i de södra regionerna undersöktes olika sätt att föra in berättandet i slöjd tillsammans med barn. Han kommer att redovisa de resultat som kom fram och hur de kan användas inom olika hemslöjdsverksamheter, till exempel i arbetet med Hemslöjd och hälsa.

Plats: Stadsbibliotekets hörsal

Efter föreläsningen tar årsmötesförhandlingarna vid. Vi avslutar kvällen med ett lotteri.

I samarbete med Stadsbiblioteket