Årsmöte Hemslöjden Malmöhus

Årsmöte: Inger Ohlsson

Medlemmarna i föreningen Hemslöjden Malmöhus kallas härmed till Årsmöte. Motioner och förslag ska vara styrelsen till handa senast 23 februari. De medlemmar som anmäler sig till mötet deltar även i dragningen i föreningens lotteri av presentkort till Hemslöjdens butik.

Tid: torsdagen 23 mars. Insläpp från kl 17.00, möte kl 17.30

Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Program: Möte, lotteri, fika och föredrag med INGER OHLSSON som beskriver SPEDETRÖJAN, dess kultur och historia.

Anmälan: senast 9 mars till annsofie.magner@me.com, 0733421854