Årsmöte för Borlänge hemslöjdsförening den 29/2

Välkommen på årsmöte!

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte för föreningen, då även styrelse för nästa år väljs.

Vi håller till i salen ovanför biblioteket på Fornby folkhögskola.

Efter årsmötet följer en föreläsning av Erik Thorell om Tunadräktens historia.

Fika serveras!

Anmäl ditt deltagande till info@borlange.hemslojden.org senast den 27/2