Ändra din folkdräkt/Häradsdräkt

Har din dräkt t.ex. blivit för liten/för stor, ta med din dräkt så får du handledning att ändra. Ledare Lotta Åsbjörnsson Kostnad 150:- Fika finns till självkostnadspris Välkomna