Allemansmöbler – om att skapa platser

Digital aktivitet

Digitalt lunchföredrag av Klara Fahrman, möbeldesigner och Klara Isling, landskapsarkitekt som berättar hur de i projektet Allemansmöbler slöjdat platsspecifika sittmöbler som placerats längs vandringsleder till nytta för allmänheten. Om tillgängliggörandet av skogen samt materialuttag i naturen och i staden.

Föredraget vänder sig till dig: slöjd-, design- och hållbarhetsintresserad allmänhet. Evenemanget ingår i digitala temaveckan Skogen, slöjden och hållbarheten den 18-24 mars 2024 som arrangeras av hemslöjdskonsulenter och utvecklare i Dalarnas-, Gävleborgs-, Uppsala-, Värmlands-, Västmanlands-, och Örebro län.

Tid: Tisdag 19 mars 2024 kl 12.00-12.45. Insläpp från kl 11.55.
Anslut: Teamslänk till föredrag hittar du på slojdivastmanland.se.
Pris: Kostnadsfritt.
Anmälan: Ingen anmälan.
Max antal deltagare:100 personer.
Värdar: Region Värmland och Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Digital temavecka om slöjd och hållbarhet
Program för hela temaveckan hittar du här. Välkommen till en hållbar värld!

 

#slöjd
#slöjdhåller
#earthhour2024
#slöjdenskogenochhållbarheten
#slöjdresidens
#365slöjd