6 april Dräktdag – Barnkoltar runt Siljan

Dräktdag – Barnkoltar runt Siljan

Eva Nicklasson, som genomförde projektet ”Barnkoltar runt Siljan” i början av 1990-talet, berättar om dräktbruket för
barn i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Hon visar nysydda koltar från de fyra Siljanskommunerna.

Plats: Meddelas vid anmälan.
Entré: 150 kr inkl. kaffe.
Tid: 13-15
Anmäl senast: 25 april på 070-230 25 62