Om Hemslöjden

Hemslöjden, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, är en ideell organisation som i över hundra år arbetat med att visa värdet av det handgjorda skapandet. Riksförbundet består av hemslöjds­föreningar på såväl regional som lokal nivå. Totalt är cirka 14 000 personer medlemmar i någon av de 90 föreningarna som finns över hela landet.

Som medlem i en hemslöjdsförening gör du skillnad. I föreningen kan du träffa andra slöjdintresserade och slöjda tillsammans. Vi inspirerar varandra och bjuder in kunniga slöjdare för att få fördjupad kunskap.  Du kan delta i aktiviteter men också själv bidra till föreningen genom praktiskt arbete. Du är varmt välkommen oavsett om du vill slöjda eller vill stödja det handgjorda skapandet.

Varför hemslöjd?

I dag märks ett ökat intresse för hemslöjd och handgjort skapande. Det syns i flöden på sociala medier och i press. I tv-program och i debatter uppmärksammas slöjdens möjligheter. Butikers sortiment inspireras av slöjdens form och mönstervärld. Det är känslan av det genuina och den breda kunskapen om hur saker kan göras för hand, som nu skapar det stora intresset för hemslöjd.

Kreativitet och hållbarhet

I en framtid där vi ser integration, jämlikhet, hållbarhet och mångfald som självklarheter blir det handgjorda skapandet ett viktigt bidrag till ett hållbarare samhälle. För individen betyder det att kunna omsätta kreativa idéer i praktisk handling som i sin tur ger möj­ligheter att själv kunna påverka sin närmiljö och samtid. Den kunskapen skapar självförtroende och bidrar till generations­överskridande gemenskap och en fördjupad och handgriplig demokrati. Därför är det vår övertygelse att Hemslöjden kan vara med och rädda världen!

Vad kan Hemslöjden göra för mig?

Bland medlemmar och i nätverk runt hemslöjdsföreningarna finns stor kunskap om slöjdande och handgjort skapande. Du kan ta del av olika tips och idéer och dela med dig av dina egna. Föreningarna anordnar kurser, träffar, utställningar och andra aktiviteter. Som medlem blir du en del av arbetet med att ta tillvara och utveckla slöjdtekniker och kunskaper som en viktig del av kulturarvet.

Vad kan jag göra för Hemslöjden?

Bli en av ca 14 000 medlemmar och dela med dig av dina kunskaper och lär dig av andra i ett nätverk av människor som delar ditt intresse för slöjd, handarbete och hantverk. Oavsett om du binder korgar i björkrot, slöjdar i näver, stickar, broderar eller om du vill lära dig tälja en sked så är du välkommen att vara medlem i en hemslöjdsförening.

Tillsammans har vi kunskaper om hur handgjort skapande kan bidra till ett hållbarare samhälle!

Hemslöjdens verksamhet

Kurser och utställningar

Genom att ordna kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter arbetar Hemslöjden för att slöjden ska utvecklas och vara en självklar aktör inom kulturen och näringen. Inom Hemslöjden finns kunskaper om naturmaterial, återbruk och tillverkning av hållbara föremål. Varje år första helgen i september öppnar hemslöjdsföreningarna sina dörrar och går ut på gator och torg under Hemslöjdens dygn.

Tidning och samlingar

Hemslöjden ger ut tidningen Hemslöjd, Sveriges största magasin för slöjd, hantverk och konsthantverk. På Digitalt museum finns Hemslöjdens samlingar, som är en del  av vårt kulturarv.

Stipendier

Hemslöjdens riksförbund förvaltar ett antal stipendiestiftelser och fonder som delar ut stipendier.

Gesäll- och mästarbrev

Hemslöjden är branschorgan för ett antal hantverksyrken, vilket betyder att vi granskar ansökningar om gesäll- och mästarbrev.

Hemslöjd i Norden och Europa

Hemslöjdens riksförbund är medlem i Nordens Hemslöjdsförbund och i European Craft Organization. Slöjdorganisationerna träffas på konferenser och seminarier för att utbyta idéer och för att inspirera varandra.

Medlemmarna i Nordens hemslöjdsförbund är:

I det europeiska förbundet ingår dessa länder med respektive organisation:

Österrike – Kuratorium Österreichisches Heimatwerk
Danmark – FORA, Association for Adult Learning
Estland – Estonian Folk Art and Craft Union
Finland – The Finnish Crafts organization Taito
Ungern – Hungarian Heritage House, NESZ, Hungarian Folk Artist Association
Lettland – The Association Latvian Folk Art Union
Norge – Norwegian Folk Art and Craft Association
Polen – The Foundation Cepelia, Polish Art and Handicraft
Serbien – Ethno Network
Slovakien – Centre for Folk Art and Craft, ULUV
Sverige – Hemslöjden

Läs mer om European Craft Organization på Facebook.