Länshemslöjdsföreningen i Värmland

Föreningen för dig som är intresserad av slöjd! Du som vill lära mer, som vill utveckla och bevara kunskaper inom slöjdandet och som vill satsa på en hållbar utveckling av vår natur – då är föreningen något för dig!

 

Medlemsavgiften är 225:- per person och år, för ytterligare familjemedlem tillkommer 100 :-. Kontakta Ann-Charlotte Rysén, kassör,  070/2928863, rysenac@gmail.com

Ett kalendarium för vår förening, och de flesta andra hemslöjdsföreningar finns på www.hemslojden.org, där du sedan väljer ”Länshemslöjdsföreningen Värmland” under fliken ”Föreningar”.

Banner för Länshemslöjdsföreningen i Värmland på Digitalt museum i Hemslöjdens samlingar

Länshemslöjdsföreningen delar sedan några år tillbaka ut ett årligt stipendium på 5000 kronor till en yngre slöjdare som vill förkovra sig inom sitt område. Föreningen vill på detta sätt bidra till att traditionerna inom värmländsk slöjd lever vidare och att kvaliteten på alstren blir fortsatt hög. Pengarna ska användas till kurser eller annan form av utbildning. Den sökande skall ha anknytning till Värmlands län.

Ansökan om stipendiet kan lämnas in av slöjdaren själv, men förslag på mottagare kan även lämnas av annan person. Meritförteckning och referenser skall bifogas. Ansökan alternativt förslaget ska lämnas till Länshemslöjdsföreningen i Värmlands styrelse senast 31 december året innan utdelning ska ske.