Fläta en gräskorg!

Du lär dig tekniken att fläta med gräs; ett av de äldsta materialen för korgtillverkning.
Verktyg lånas ut och kan även köpas.
Ledare Michael Ritter.