SlöjdCafé - Samlingarna

SlöjdCafé - Samlingarna

Ledare: Gerd Jons och Lotta Svensk.

Visning av föremål ur Mora Hemslöjdens Vänners samlingar.