Mjukslöjdsträffar på gammelgården

Borlänge hemslöjdsförening

Varje onsdag i vår kl 15-18 med början den 18 januari. I Gubbstugan på Gammelgården äger träffarna rum.