Mjukslöjdsträffar på gammelgården

Varje onsdag i höst kl 15-18 med början den 31 augusti. I Gubbstugan på Gammelgården äger träffarna rum. Temat under hösten är NATUREN och i slutet av november ordnas en utställning.