Gör Nyfiken på slöjd klart sina arbeten?

Gör klart det du har ligger i dina korgar
och andra gömmor

Vår sista träff med Nyfiken handlar om att göra vad man vill. Några gör klart påbörjade arbeten och andra gör vad som helst. Välkommen med idéer, också.

Och vi vill gärna ha förslag på kommande termins slöjdinnehåll.