Täljkurs för kvinnor – Kvinnor täljer mer skärande verktyg

Täljkurs för kvinnor

Att tälja är både rofyllt och roligt! Lär dig grunderna i att tälja genom att tillverka olika bruksföremål. Det kan vara smörknivar, hängare eller enklare skedar och rörslevar. Vi kommer framförallt att tälja i färskt trä.  Du kommer att tälja med kniv, yxa, bandkniv och skedkniv med hjälp av täljhäst och huggkubbe. På kursen lägger vi mycket fokus på säker täljning, olika täljgrepp och hur vi undviker skador. Vi pratar också om olika träslag och träets egenskaper.

Ledare: Helena Åberg

Kursledarpresentation

Helena Åberg f.d hemslöjdskonsulent i Sörmland. Driver numera det egna företaget slöjd i trä..

Helena har en lång gedigen slöjderfarenhet inom träområdet. framförallt inom klyvning av trä, som hon har forskat på och skrivit en masteruppsats vid Göteborgs universitet. Helena har också varit med i Korgprojektet tillsammans med Vår hårdslöjdskonsulent Sofia Månsson.

https://www.hemslojd.se/klyvasvepa/ @slojditra på Instagram

Tid: 23-24 november, kl 10-15

Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Kostnad: medlem 1250 kr, övriga 1450 kr, ungdomar 16-25 år halva priset. Materialkostnad 120 kr betalas på plats.

Anmälan senast 15/11 till annsofie.magner@me.com