Söderslätts Hemslöjdsförening

Relaterat ur Slöjdkalendern

Barnkurs Slöjd för barn från 8 år

Ledare Ida Liedholm och Caroline Smith Molnar Kostnad 100:- inklusive fika. Välmomna