Kultur i Halland – Slöjd

Kultur i Halland – Slöjd har utvecklingsansvar för området slöjd och konsthantverk inom Region Halland. Vi är ingen förening utan en del inom förvaltningen Kultur i Halland

Här arbetar tre utvecklare inom området slöjd och konsthantverk. Vi har kontor i Halmstad och bedriver verksamhet i hela regionen därtill samarbetar vi över länsgränserna och i rikstäckande projekt. Vår uppgift är att väcka intresse för, samt främja och förmedla kunskap om slöjd och konsthantverk. Detta görs utifrån ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv. Vi erbjuder rådgivning, samarbeten, information och nätverk.

Läs mer här på vår webbplats om Kultur i Halland – Slöjd

 

Vårt nyhetsbrev Slug!

Här berättar vi om det som Kultur i Halland – Slöjd är med och arrangerar, ger ett axplock av vad som är på gång och speglar bredden av slöjd och konsthantverk i Sverige.
Prenumerera här på vårt nyhetsbrev Slug!

 

Följ oss även via sociala medier

Kultur i Halland Slöjds sida på Facebook

Kultur i Halland Slöjds sida på Instagram

 

Välkommen att kontakta oss!

Marita Jönsson
Utvecklare – Slöjd och konsthantverk
035-17 98 81
marita.jonsson@regionhalland.se

Veronica Olofsson
Utvecklare – Slöjd och konsthantverk
035-17 98 80
veronica.olofsson@regionhalland.se

Anna Fabler
Utvecklare – Slöjd och konsthantverk – Barn och unga
073-341 32 34
Anna.Fabler@regionhalland.se

Emma Andersson – Tjänstledig
Utvecklare – Slöjd och konsthantverk – Barn och unga