Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden

Bästa medlem
Arbete pågår för att skapa många intressanta aktiviteter och förmåner för våra medlemmar. Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till ett spännande år.

Läs mer om våra lokalföreningar Halmstads hemslöjdsförening, Kungsbacka hemslöjdsgille och Falkenbergs hemslöjdsförening. se länkar till höger. 

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm.Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo.Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar.En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px