Broderiets Vänner

Gillar du att brodera, men har svårt att komma igång? Eller har du rent av svårt att låta bli!? Inspireras du av att skapa tillsammans med andra?

Arbetskväll med BV

Stommen i Broderiets Vänners verksamhet är återkommande träffar, där vi möts och broderar tillsammans. Ibland har vi ett gemensamt tema som utgångspunkt för det egna broderiet och ibland arbetar vi inför ett visst projekt eller arrangemang. Däremellan är det många kvällar då var och en jobbar på med sitt i egen takt. Vi lär av varandra och det finns alltid någon att fråga om tips. Föreningen har idag ett 30-tal medlemmar och träffas på torsdagar, jämna veckor, i SV:s lokaler på Armégränd 6 i Östersund.

Genom åren har föreningen gjort flera studiebesök och resor för att få nya intryck och inspiration utifrån. Broderiets Vänner har även deltagit i flera egna och gemensamma utställningar och en mängd olika slöjdaktiviteter. I olika sammanhang har föreningen visat exempel på broderier och erbjudit prova på-slöjd för barn.
Här nedan ser du vad som är planerat de närmaste månaderna.

Välkommen!