Ordförandemöte 5 mars 2020

Ett tjugotal representanter från länsförbund/föreningar träffades på Retuna i Eskilstuna, Sveriges enda återbruksgalleria för att diskutera gemensamma angelägenheter.

Ordförande Kent Johansson hälsade välkomna och Eva Svensson ordförande i Hemslöjdsföreningen Sörmland inledde med att berätta om Retuna.
Hon citerade fritt Katarina Bieditis ur SNFs årsbok:
Slöjdens material har alltid varit det som är lättillgängligt och som det finns mycket av där slöjdaren befinner sig.
Ullen användes flitigt där det hölls får, linet där det odlades lin och nävern där det fanns tillgång osv.
Vad har vi för material idag, som är lättillgängligt och som det finns mycket av? 
Tänkvärt!

Program:
Välkommen och arbete med de nya stadgarna
Kent berättade att han och tf verksamhetschef Håkan Liby besökt Kulturdepartementet och att det varit ett bra och positivt besök. Kulturministern vill gärna besöka ett Hemslöjden arrangemang till hösten. Kontakt är tagen med Västmanlands läns hemslöjdsförbund för ett eventuellt gemensamt arrangemang.

Vice ordförande Elisabeth Bjar berättade att tre länsförbund/föreningar skickat in förslag/utkast till nya stadgar till SHRs styrelse för synpunkter. Elisabeth påpekade att det är viktigt att vi följer stämmans beslut om ordningen medlemmar/lokalföreningar/läns, regionförbund/riksförbund. Riksförbundet har tillsatt en stadgegrupp som består av Elisabeth, Agneta Carlson riksförbundets kansli och Carola Gunnarsson, ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Gruppen finns som stöd och hjälp i arbetet med att ta fram nya stadgar och tar gärna emot förslag till nya stadgar i ett så tidigt skede som möjligt.

Birgitta Andersson ordförande på Sätergläntan hälsade alla välkomna till Sätergläntans stämma 15 maj kl 10 på Sätergläntan. Ett brev har gått ut till alla som har andelar i Sätergläntan där de bjuds in till ett medlemsmöte den 14 maj kl 13. Sätergläntan önskar en aktivare dialog med sina medlemmar och vill diskutera den framtida verksamheten på skolan.

Verksamhetsinrikning 2020-2021
Några av de prioriterade områdena i Verksamhetsinriktningen presenterades.

Håkan Liby inledde med Medlemskapet; Hur ska vi utveckla medlemskapet. Här nedan hittar ni hans presentation

Bo Olls andre vice ordförande talade om Utövarna; Vad menar vi med utövarna och hur kan vi skapa relevanta mötesplatser för dem? Nedan finns Bos sammanfattning.

Maria Eklind styrelseledamot pratade om Barn och unga; Hur kan vi utveckla verksamheten och skapa fler mötesplatser? Marias presentation finns nedan.

Under lunchen fick vi en rundvandring i återbruksgallerian Retuna
FB /recycledesign.eskilstuna

Hur kommer det sig att slöjden fått så stor plats på museet? Helena Åberg enhetschef och hemslöjdskonsulent på Sörmlands museum berättade om det nya museet som invigdes i november 2018. Här har slöjden fått en central plats med två slöjdverkstäder. Museet har tre huvudområden; Kulturarv, Näring och Kunskapsförmedling. Samlingarna är hjärtat i museet och där finns så kallade Berättande magasin, öppna visningar på olika teman.
Hemslöjdskonsulenterna har jobbat med projektet Att synliggöra det osynliga; om att trygga immateriellt kulturarv genom slöjd. Och på museet visa utställningen Vad händer om ingen kan? Vad händer om alla blir hantverksanalfabeter?

Mönster och symboler, Hemslöjdens tema 2020. Håkan påpekade att temat är väldigt tacksamt att använda eftersom det går att lyfta på olika sätt. Vi kan tex titta på våra grundmönster rutigt och randigt. Här finns mycket inspiration att hämta. Bomärken ett intressant exempel på märken och symboler. Monogram säger mycket om identitet och han visade på exemplet i Dellenbygden där monogrammet består av 4 bokstäver (annars 3) där den första stod för vilket civilstånd man hade. Tulpaner var ett vanligt motiv från 1600-talet och det rådde ren Tulpanmani! Ett älskat och vanligt motiv på bla målade skåp. Från märkdukar hämtades inspiration och motiv. Mönster och symboler handlar om kulturhistoria, berättar om sammanhang och om kulturer som möts. Sist men inte minst ger mönster och symboler från förr inspiration för dagens skapande.

Hemslöjdens plats i civilsamhället. Kent gick igenom Kultursamverkansmodellen och påpekade vikten av att föreningarna är aktiva i samråd kring regionens kulturplan. På vilket sätt kan riksförbundet vara ett stöd till föreningarna i detta arbete? Ska vi ta fram förslag på olika skrivningar? Går det att söka pengar från tex Kulturrådet till ett sånt arbete?
Presentation av Kultursamverkansmodellen se nedan.

Vi fick också oroande information om att hemslöjdskonsulent tjänsterna på Gotland skurits ner från två till en halvtidstjänst och att tjänsten i Norrbotten för närvarande är vakant. Håkan ska tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor träffa representanter på Gotland för diskussion om läget senare i mars.

Christina Hemström ordförande i Ångermanlands hemslöjdsförening önskade hjälp med en formulering kring jämställdhetsarbete inom Hemslöjden.

Adam Norman ordförande i Kalmar läns hemslöjdsförening hälsade alla välkomna till stämman 28-30 maj 2021 i Kalmar.

Kent avslutade mötet och tackade för intressanta och givande diskussioner.

Presentationer

Medlemskapet

Utövarna

Barn och unga

Kultursamverkansmodellen