Föreningsmöten

Riksförbundet bjuder in medlemsföreningarna till möten och träffar. Vi möts kring gemensamma och aktuella frågor.

Hemslöjdens föreningsmöte 17-18/11 2017

Nästa föreningsmöte är den 17-18 november på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Mötet pågår från fredagen den 17 november klockan 13.00 till lördagen den 18 november klockan 12.00.

Under de två föreningsdagarna kommer vi, utifrån erfarenheter från Do It Together, att prata om de här områdena:

  • Är styrelsen till för föreningen eller är föreningen till för styrelsen?
  • Engagemang, medlemskap och stadgeöversyn.
  • 5 erfarenheter från Do It Together.
  • Hemslöjden och kulturarv.
  • Att synliggöra hemslöjden.
  • Hur slöjdar vi vidare.

Hitta till Medelhavsmuseet

Medelhavsmuseet ligger på Fredsgatan 2 i centrala Stockholm, vid Gustav Adolfs Torg. Närmaste T-bana är Kungsträdgården eller T-Centralen. Buss 62 och 65 stannar vid Gustav Adolfs Torg. Buss 3 och 52 stannar vid Tegelbacken. P-hus finns på Regeringsgatan. Parkeringsplats finns även vid Operan.

 Mer information om programmet kommer via epost till föreningens styrelse.