Skyddad: Förbundsstämma 2021

Varmt välkommen till Hemslöjdens förbundsstämma 2021. Stämman sker digitalt via Zoom den 29 maj kl. 9-12. Du som får tillgång till den här sidan är antingen ombud eller ordförande i en riks-, region- eller länsförening. Här nedan hittar du de dokument som behövs för stämman.

Om du har några frågor kontakta kansliet på info@hemslojden.org.

Handlingar till förbundsstämman

Föredragningslista

Dalarnas hemslöjdsförbunds synpunkter på utsända handlingar. Inkomna 30 april och behandlade av SHR:s styrelse den 5 maj. Dalarnas synpunkter har inneburit att bilaga 7 och 10 fått tillägg som är markerade i gult.

Nästa förbundsstämma

Årsredovisning för Hemslöjdens stiftelser 2019

Årsredovisning för Hemslöjdens stiftelser 2020

Inbjudan och praktisk information om Hemslöjdens stämma