Do It Together med blogg

Hemslöjden driver projekt Do It Together. Ett projekt som ska leda till en mer jämställd, jämlik och tillgänglig hemslöjdsorganisation. Do It Together består av en helhet med sex delprojekt som alla har ett särskilt tema som ska undersökas.

Följ projektet i vår gemensamma blogg

Do It Together genomförs av de ideella hemslöjdsföreningarna och de sex delprojekten har sina nav på sex ställen.

  • Returslöjd – Södermanland. Ekologisk hållbarhet och ny slöjd.
  • Slöjda tillsammans – Skaraborg. Nya aktiviteter inom föreningslivet.
  • Slöjd som Integration – Halland. Social hållbarhet och integration.
  • Strategisk slöjd – Östergötland. Nya slöjduttryck och nya möten.
  • Slöjdombud – Stockholm. Nya organisationsformer för föreningslivet.
  • Craft Fridays UÅ – Västerbotten. Nya arenor, målgrupper och aktiviteter för föreningslivet.

I Do It Together jobbar vi strategiskt för att genom sam­arbeten hitta metoder och modeller för att gemensamt skapa ett inkluderande och hållbart föreningsliv. Fokus är nya målgrupper och medskapare – erfarna och nybörjare. Det gemensamma intresset är att vilja göra saker för hand och på ett ömsesidigt sätt dela kunskaper och erfarenheter med Hemslöjdens redan be­fintliga medlemmar. Viktigt är att målgruppen är delaktig i utvecklingsarbetet i projektet.

Projektet avslutades i maj 2017

Projektet kunde genomföras tack vare medel från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Affisch från Craft Fridays, ett av projekten i Do It Together.