Att arbeta med Lena-filmen

Hemslöjden har sedan våren 2018 visningsrätt på dokumentärfilmerna i Det goda landet. Här ingår Folkdansaren Lena, som en av sex filmer. Visningsrätten innebär att alla inom Hemslöjden har möjlighet att visa filmerna i olika sammanhang, så länge Hemslöjden finns med som avsändare.

Grupp med fem personer, två av dem i midsommarkrans

Information till hemslöjdsföreningar, hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsbutiker.

Kulturkrock eller möjlighet?

Hemslöjden har sedan våren 2018 visningsrätt på dokumentärfilmerna i Det goda landet. Här ingår Folkdansaren Lena, som en av sex filmer. Visningsrätten innebär att alla inom Hemslöjden har möjlighet att visa filmerna i olika sammanhang, så länge Hemslöjden finns med som avsändare.

Filmen om folkdansaren Lena väcker tankar och manar till diskussion! Nu vill vi/hoppas vi att fler styrelser testar möjligheten att jobba med filmen som utgångspunkt. 

Som en fortsättning på Do it Together- projektet har Hemslöjden gått in i ett filmprojekt tillsammans med flera organisationer http://detgodalandet.org/

Do it Together-projektet hade som mål att nå nya målgrupper, finnas på nya arenor, skapa en jämlik, jämställd och tillgänglig organisation där människor känner sig välkomna på sina egna villkor.

Folkdansaren Lena ställer frågor som: Vad har det svenska kulturarvet för betydelse i det mångkulturella Sverige? Är det möjligt att vara stolt över kulturarvet och samtidigt utveckla det? Hur kan civilsamhället arbeta med mångfald på ett inkluderande sätt?

Filmen kan användas som ett verktyg för att väcka idéer och tankar om nya samarbeten, om nya målgrupper, medlemsvärvning och stimulera till annorlunda arrangemang.

 

Förslag på upplägg

– titta på filmen i er styrelse och diskutera möjligheter och utmaningar.

– arrangera en filmvisning använd gärna bifogad filmhandledning som stöd.

– fundera över samarbeten med andra organisationer lokalt.

Filmen är producerad av Film and Tell, som arbetar för att få till positiva samhällsförändringar genom att väcka debatt runt komplexa samhällsfrågor. https://www.filmandtell.com/

 

Ladda hem filmhandledning: Sverige-Filmguide-180904-CH

 

Bra länkar:

Filmerna finner du på vimeo.com/album/5326636 . Lösenordet är filmforchange. Dokumentärerna är med svenska undertexter.

Se trailer för Folkdansaren Lena (öppnas i ny flik)

Se hela filmen Folkdansaren Lena på URplay (öppnas i ny flik)

detgodalandet.org