Wunderbaum

Utställning på Smålands museum

Granen är en Wunderbaum, men den har inte bara format smålänningen kulturellt och identitetsmässigt utan tillhör också människans framtid. Utställningen vill undersöka människans relation till granen och hur vi förhåller oss till den som bruksvara, konstverk och hantverk.
I utställningen finns delar av vandringsutställningen ”Från rot till barr”  som producerats av Hemslöjden i Kronoberg.