workshop: nålbindning

Lär dig grunderna.

Tag med nålbindningsnås och ullgarn , om du har. Annars finns att köpa på plats.