Workshop 2 – Maja Karlsson

Inställt återkommer i höst

Stickworkshop Lettisk fläta

9.30-12.00

Ta med strumpstickor och garn i två färger.

Kostnad 200 kr

Anmälan 6/3

Max 15 deltagare

Anmälan till Karin via epost eller sms 070-235 19 72

Bet plusgiro 582957-7