Vi spinner på slända eller spinnrock

Att träffas och utbyta erfarenheter är alltid roligt och lärorikt. Du tar med dig redskap, material och fika till träffarna.

Hemslöjden har köpt in en elektrisk kardmaskin och en e-spinner. De är tänkta att användas under spinnträffarna men kan också bokas.
Kontakta Maritha Ludvigsson 079-079 21 93

Datum för vårens spinnträffar 2022

11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5 kl. 18.00–21:00 I Hemslöjdens lokaler i Växjö.