Vävstuga Mora Hemslöjdens Vänner

Vävstuga Mora Hemslöjdens Vänner

Vill du väva så kom till Kaplagården på torsdagar kl.15-19 så får du veta mer.

Kontaktpersoner: Karin Lübeck 070-603 48 47, Anna-Kerstin Österström 070-230 25 62,
Marina Wallin 070-617 16 42 och Lill Olssson 070-512 68 20