Vävstuga Kaplagården

Närbild på trasmattor i vävstol.

Vävstuga Kaplagården

Torsdagar kl. 15-19.

Vill du väva så kom till Kaplagården på torsdagar kl. 15-19 så får du veta mer, från 9 januari t o m 14 maj.
Kontaktpersoner Karin Lübeck 070-603 48 47, AnnaKerstin Österström 070-230 25 62 och Lill Olsson 070-512 68 20.