Ur våra skåp och lådor

Slöjdens Hus, Helénsparken

”Ur våra skåp och lådor”

En utställning av studiegruppen ”Göra färdigt”

Utställningen visar möjligheter till att göra färdigt, göra om eller göra nytt av textilt material

SPF seniorerna Skövde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Årets första utställning

öppnar lördag den 13 januari pågår till 27 januari

Öppettider:

måndag, tisdag, torsdag 12.00-16.00, lördag 10.00-14.00

Välkomna!