Trådslöjdsträffar

Vi välkomnar alla som kan grundläggande tekniker i trådslöjd att delta i våra träffar. Vi har ingen ledare. En del verktyg finns att låna och visst material kan man köpa här. Du tar själv med dig eget fika till kvällen. Ingen anmälan eller avgift.

Under våren träffas vi följande kvällar mellan kl. 18.00 – 21.00 i Hemslöjdens lokaler i Växjö

Datum: 15/1, 22/1, 12/2, 4/3, 15/4, 14/5, 10/6