Trådslöjdskvällar

Vi välkomnar alla som kan grundläggande tekniker i trådslöjd att delta i våra träffar.

Vi har ingen ledare. En del verktyg finns att låna och visst material kan man köpa här. Du tar själv med dig eget fika till kvällen. Ingen anmälan eller avgift.

 

Vi träffas följande dagar mellan kl. 18.00–21.00 i Hemslöjdens lokaler i Växjö.

Datum för trådslöjdsträffarna

våren 2022: 2/2, 2/3, 6/4, 4/5