Trådslöjd

Vi välkomnar alla som kan grundläggande tekniker i trådslöjd att delta i trådslöjdsgruppens  träffar. En del verktyg finns att låna och visst material kan man köpa här. Du tar själv med dig eget fika till kvällen. Ingen anmälan eller avgift.
Vi träffas följande dagar mellan kl. 18.00 – 21.00 i Hemslöjdens lokaler i Växjö.
Datum för trådslöjdsträffarna: 28/818/9, 16/10, 13/11, 4/12