Tovningskurs – Formpassat och lagom storlek

Under den här kursen utvecklar du känslan för olika sorters ull- och fiberblandningar samt materialets egenskaper för att förstå tovningens möjligheter.

Vi utarbetar mallar till individuella arbeten genom att utifrån provlappar beräkna krympmån och förstora mönster för att nå det resultat som eftersträvas.
Arbetsmetoden för de ihåliga formerna gör det möjligt att tova tredimensionella objekt och bruksföremål utan att använda nål och tråd. Genom att fördjupa dig
i hantverket skapar du en säkerhet som möjliggör kontroll över arbetet och det egna uttrycket.

Detta är en kurs för nybörjaren, men ännu hellre för dig som vill fördjupa den ull- och filtningserfarenhet som du redan har.

Kursledare: Yvonne Habbe

Anmälan och betalning senast 31 mars till plusgiro 765 371-0

Glöm inte att ange namn och Tovningskurs på inbetalningen