Klyva spån och böja svep

Svepteknik är en gammal teknik för att tillverka burkar, askar och kärl för förvaring och transport. De tidigast kända svepkärlen är redan från bronsåldern och i Sverige finns det spår av svepkärl från vikingatiden.

Svepteknik innebär att ett långt träspån ångbasas eller blötläggs och böjs till en rund eller oval form, antingen med hjälp av en mall eller på frihand. Svepet sys sedan ihop med rötter. Därefter sammanfogas det med träbotten och ofta även med lock.

Under kursen får du tillverka brickor eller askar i svepteknik. Vid första kurstillfället får du klyva fram spån med handverktyg och bearbeta det till rätt dimension. Därefter ångbasas spånet och sveps.

Vid det andra kurstillfället sammanfogar du ditt svep det med björk- eller granrötter. Du tillverkar en botten som passas in och fästs med träpligg och gör eventuellt också ett lock eller handtag till en bricka.

Du får en god inblick hur trä fungerar genom att klyva virke. Du får även kännedom om olika skärande handverktyg exempelvis skave och bandkniv samt kunskap om basning, böjning och rotsöm. Dessutom får du kunskap om hur tekniken och föremålen använts historiskt.

Målet är att du efter kursen får med dig en bricka eller ask i svepteknik och har kännedom om hur du ska gå vidare för att tillverka egna svepkärl.

Ta gärna med egen slöjdkniv, bandkniv, skave och putshyvel. Alla verktyg och allt material finns även på kursen. Vi kommer delvis att vara ute under kursen. Ta därför med ändamålsenliga arbetskläder och arbetshandskar.

Kursledare: Helena Åberg har arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland i drygt trettio år. Från och med april 2021 driver hon det egna företaget Slöjd i trä. Helena har god erfarenhet i att klyva fram och tillverka svep bland annat genom en undersökning som ledde till masteruppsatsen Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik.

Lästips: Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknikMasteruppsats av Helena Åberg https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19100/1/gupea_2077_19100_1.pdf

Tre träslöjder Tidskriften Västerbotten 3/72

Tid: Lördag 9 oktober 9.00 -16.30 samt lördag-söndag 23-24 oktober 9.00-16.30

Kostnad: 2600 kr, medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland 2400 kr, ungdom (16-25 år) 1500 kr. En materialkostnad på ca 200 kr tillkommer och betalas på plats.

Anmälan: Genom att köpa en biljett till kursen i Sörmlands museums webbutik senast 15 september. Boka din plats i webbutiken

Kursen är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland.