Svenska Spetsar på Sy & Hantverksfestivalen i Malmö

Svenska Spetsar finns med på Sy & Hantverksfestivalen i Malmö 5-7 april 2024.
Kom och prata med oss om knyppling och prova på själv.

Välkommen!